Do této kategorie řadíme software, který slouží pro (více či méně) amdinistrátorskou práci s počítačem a jeho hardwarem. Tím se liší např. od uživatelských programů, které slouží pro vytváření, úpravu či zpracování uživatelských dat.

Typy systémových nástrojů: