Jde o počítače, na kterých běží operační systém TOS, tedy Atari 520/1040 ST/STE, TT030, Falcon 030, Mega ST/STE a kompatibilní.