Atari klub, spolek příznivců historické výpočetní techniky, vznikl v roce 2014 jako pokračovatel tradice Atari klubů v bývalém Česoslovensku z konce 80. a začátku 90. let 20. století.

Mezi hlavní aktivity klubu patří klubové schůzky, setkávání majitelů a nadšenců (Atariáda, PLatariáda), vydávání magazínu FLOP a provoz Atariportálu a tohoto webu.

Aktuální a podrobnější informace najdete na klubovém webu.